„Charyzmat naszego Zgromadzenia,
wyznaczony przez Matkę Teresę Cortimiglia
pod przewodnictwem Ducha Świętego,
wyraża się przede wszystkim w życiu
modlitwy i kontemplacji stałym nawracaniu, w dziełach miłosierdzia,
w apostolstwie kultury i kształceniu młodzieży”.

/ z Konstytucji Zgromadzenia /

Pomagamy biednym i opuszczonym, chorym i samotnym.
 Prowadzimy internaty i domy rodzinne dla dzieci opuszczonych, z rodzin patologicznych
lub w trudnej sytuacji rodzinnej,
stwarzając w nich atmosferę domu rodzinnego.
Nauczamy dzieci w przedszkolach,
szkołach podstawowych;
prowadzimy katechezy, a także przygotowujemy
do sakramentów: Komunii św. i Bierzmowania.
Opiekujemy się osobami starszymi mieszkającymi
w naszych domach Zgromadzenia,
do których idziemy także z Komunią św. (Włochy)
Nasze Zgromadzenie działa
we Włoszech, Szwajcarii, Kolumbii, Panamie  i Polsce.

powrót
początek...

 

Dzieci

Młodzież

Studentki

Osoby starsze

Domy rekolekcyjne

 

copyright © Franciszkanki Świętej Klary 2006 - 2016