Koronka do Najświętszego Imienia Jezus
/Napisana przez Matkę Teresę Cortimiglia – Założycielkę Sióstr Franciszkanek św. Klary/

Na dużych paciorkach:
To Boskie Imię, które Ojciec nam dał, niechaj będzie zawsze pochwalone.
Mój drogi Jezu, wyryty w sercu, niosę Cię na wargach.
Jesteś moją miłością, moim dobrem jesteś Ty.

Na małych paciorkach:
Niech będzie na wieki błogosławione
Najświętsze Imię Jezusa.

Módlmy się:
Patrz, Ojcze, na Tę Twoją rodzinę, która czci Święte Imię Jezusa, Twojego Syna:
daj nam smakować Twoją słodycz w życiu, by cieszyć się szczęściem wiecznym w ojczyźnie niebieskiej.
Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który jest Bogiem i żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

powrót
początek...

 

 

 

 

 

copyright © Franciszkanki Świętej Klary 2006 - 2016