Warunki przyjęcia

Wymagane dokumenty od kandydatek do Zgromadzenia:


Kandydatka, która zwraca się z prośbą o przyjęcie do Zgromadzenia musi sprostać wymaganiom:
- wykazać szczery zamiar poświęcenia się Panu,
- odznaczać się zdrowiem fizycznym i psychicznym, które pozwoli zachować Regułę,
- być w wieku od 17 do 35 lat
( przyjęcie osoby starszej jest możliwe, w wyjątkowych okolicznościach przy spełnieniu warunków)
- brak przeszkód w świetle prawa

 

Kandydatka powinna przedstawić:
- umotywowaną prośbę o przyjęcie - własnoręcznie podpisaną
- życiorys własnoręcznie podpisany z podaniem,
 gdzie kandydatka dotychczas przebywała i czym się zajmowała (szkoła, praca...)
- jeżeli była w zgromadzeniu, to jak długo i dlaczego stamtąd odeszła (podać adres)
- oświadczenie, że jest świadoma, iż jej przyjęcie i przyszłe śluby zostaną unieważnione gdyby zataiła istnienie chorób psychicznych, zakaźnych, przewlekłych czy epilepsji, jak również długów i spraw sądowych a także innych sytuacji szczególnie poważnych.

 

Wymagane dokumenty:

- odpis aktu urodzenia (wystawiony przez USC w miejscu urodzenie)
- świadectwo chrztu (wystawione przez parafię, w której była chrzczona)
- świadectwo bierzmowania
- świadectwo nauki religii
- świadectwo szkolne (ukończenia szkoły, maturalne)
- opinia od księdza proboszcza z adnotacją o stanie wolnym
- zaświadczenie o niekaralności
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia
- każdy inny dokument wymagany przez Zgromadzenie

- Rozmowa z przełożonymi Zgromadzenia

 

ps. Jeśli czujesz głos powołania zapraszamy Cię na dni skupienia...
lub masz jakiekolwiek zapytania
odnośnie naszej wspólnoty
lub podjełaś decyzję i pragniesz
wstapić do naszego Zakonu
porozmawiaj: s.Klaudia tel. 532 185 307
napisz:  franciszkankiswklary@ofm.pl
lub vocazionesfsc@gmail.com

 

powrót
początek...

 

 

 

 

copyright © Franciszkanki Świętej Klary 2006 - 2016