„Wybierz mnie, abym Ci przyprowadziła dusze,
abym Ci pomogła w misji”.


Matka Maria Teresa od Jezusa Cortimiglia urodziła się w Corleone (Włochy)
7 lutego 1867 roku. Od jedenastego roku życia słyszała bardzo wyraźnie
powołanie zakonne, ale rodzice stanowczo sprzeciwiali się jej pragnieniu
poświęcenia się Bogu. 24 czerwca 1891 roku za zgodą arcybiskupa Monreale
otrzymała pozwolenie od swojej rodziny na przywdzianie habitu klaryski,
 pod warunkiem że żyjąc jako zakonnica, pozostawałaby w rodzinie.
Po kilku jednak latach, ulegając stanowczości Marii Teresy,
rodzina zgodziła się na jej wstąpienie do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
i Krzyża.
Została serdecznie przyjęta przez Służebnicę Bożą Matkę Rosę Zangara,
która pod natchnieniem Bożym przepowiedziała jej, że będzie założycielką nowego
zgromadzenia. W latach następnych Matka Teresa była przełożoną w różnych domach,
poświęcając się z wielką gorliwością opiece materialnej i duchowej nad biednymi
 i potrzebującymi, otrzymując od Boga łaskę nawracania grzeszników.
Jednocześnie Pan Bóg przygotowywał ją do założenia nowego zgromadzenia.
Matka Teresa, uważając się jednak za niezdolną i niegodną do tak
wielkiego zadania, wahała się przed opuszczeniem zgromadzenia.
Doświadczona ciężką i tajemniczą chorobą była bliska śmierci, gdy jednak obiecała Panu, że nie będzie zwlekać z wypełnieniem Jego woli cudownie wyzdrowiała. Powróciła więc do rodziny, gdzie modlitwą
i pokutą przygotowywała fundament nowego zgromadzenia. Nowe zgromadzenie, do którego wkrótce wstąpiły inne dziewczęta, zostało ostatecznie zatwierdzone 1 kwietnia 1923 roku przez arcybiskupa Monreale Augusto Antonio Intreccialagli.
l czerwca 1934 roku, po ponowieniu ofiary życia za zdemoralizowany świat i zatwardziałych grzeszników, po przepowiedzeniu daty swojej śmierci i po zachęceniu swoich córek do kontynuowania dzieła i życia konsekrowanego w świętości, z wielkim spokojem oddała duszę Bogu. Mocny zapach lilii unosił się w całym domu jako potwierdzenie czystości i świętości jej duszy idącej w objęcia Boga.
Szybko rozeszła się wieść o jej świętości, a łaski otrzymane za jej wstawiennictwem były tak liczne, że
19 maja 1960 roku w Monreale rozpoczął się proces diecezjalny, dokumentujący heroiczność cnót Matki Teresy, który został zakończony w grudniu w 1980 roku. 21 grudnia 1998 roku, papież Jan Paweł II ogłosił ją Czcigodną.

powrót
początek...

 

Życie

Myśli

Koronka

Modlitwy

Czysta jak źródlana woda...

Publikacje

 

 

 

copyright © Franciszkanki Świętej Klary 2006 - 2016