Nowicjat wraz, z którym rozpoczyna siężycie zakonne Zgromadzenia, ma za cel lepsze rozpoznanie przez kandydatkiBożego powołaniai charyzmatu Zgromadzenia, doświadczając jego charakterystycznego stylu życia, informując o jego duchu w serce i umysł.

/z Konstytucji Zgromadzenia/
  

 

 

 

 

Formacja teoretyczna i praktyczna
musi prowadzić nowicjuszki w kierunku stopniowego odrywania się od wszystkiego co nie ma związku z Królestwem Bożym, praktyką pokory i posłuszeństwa, duchem ubóstwa
i czystości, form modlitwy i doświadczenia Boga.
Taka formacja pociąga za sobą studium i medytację Słowa Bożego, źródło życia i miłości.
Wymaga również odpowiedniej znajomości duchowości franciszkańskiej i wiedzy duchowej, nieodzownej dla rozwoju życia nadprzyrodzonego, które prowadzi
w kierunku pogłębienia jedności z Bogiem.

powrót
początek...

 

 

 

copyright © Franciszkanki Świętej Klary 2006 - 2016