Modlitwa błagalna do Trójcy Świętej dla uproszenia beatyfikacji
Czcigodnej Matki Marii Teresy Cortimiglia

Przenajświętsza Trójco, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy za wszystkie dary i łaski udzielone Twojej Służebnicy Czcigodnej Matce Teresie. Błagamy Cię, racz objawić w niej moc Twojej miłości i wielkość Twojego miłosierdzia. Dopełnij rozpoczęte dzieło przez ukazanie w pełnym świetle jej cnót, tak by mogła doznać chwały wyniesienia na ołtarze.
Takie wyróżnienie niech przyczyni się do większej chwały Twojego Najświętszego Imienia i skieruje niezliczone dusze ku światłu Kościoła katolickiego. Amen.
( 3 x Chwała Ojcu )

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej o łaski za przyczyną
Czcigodnej Matki Teresy Cortimiglia
Założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od św. Klary

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej Czcigodnej Matki Teresy, racz o wysłuchać moje modlitwy, które zanoszę proszą
o łaskę…, której bardzo potrzebuję, aby przez nią mogło być uwielbione
Święte Imię Boga. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

O otrzymanych łaskach prosimy poinformować:

Siostry Franciszkanki Św. Klary
ul. Gałczyńskiego 7
31-581 Kraków
tel.: 12 649 17 22
e-mail: sfsklary@poczta.onet.pl

 

powrót
początek...

 

 

 

copyright © Franciszkanki Świętej Klary 2006 - 2016