Okres junioratu kończy się ślubami wieczystymi, łączącymi na całe życie.
Wraz ze złożeniem profesji wieczystej siostra, oświecona Duchem Świętym, deklaruje swoją chęć całkowitego i nieodwracalnego poświęcenia się Bogu, Dobru Najwyższemu.

 

 

 

 

Przepełniając coraz bardziej swoje serce obecnością Boga i żyjąc
w pełnej przyjaźni z Chrystusem, siostra staje się bardziej gotowa do służby braciom i siostrom, wolną, hojną i szlachetną miłością.

 

 

 

 

 

Obrączka - znak miłości i wierności Chrystusowi

 

 

"Przez profesję wieczystą siostra związuje się na zawsze
z naszą rodziną, dzieląc w pełni przywilej wezwania Bożego, stała wolę nawracania się i dynamizmu apostolskiego działania według ducha franciszkańskiego.

Przez całe życie siostry kontynuują ich formację stałą, duchową, doktrynalną i praktyczną, w celu ciągłego pogłębiania tajemnicy konsekracji zakonnej, pełniejszej realizacji życia ewangelicznego i lepszego wypełniania misji"

/z konstytucji Zgromadzenia/

powrót
początek...

 

 

 

 

 

copyright © Franciszkanki św.Klary 2006 - 2016