Powołanie zakonne jest łaską Boga, który wybiera i powołuje człowieka dla siebie. Aby zostało zrozumiane i przyjęte, musi znaleźć serce wrażliwe i dobrze przygotowane do pełnienia misji ewangelicznej.

Niech wszystko dzieje się zgodnie z Twoją wolą”

 / Matka Teresa Cortimiglia /


 „ Duch Święty, gorącym i wzruszającym zaproszeniem
proponuje nam wyjątkowe przymierze miłości:
„ pociągnę cię ku sobie, wyprowadzę cię na pustynię
i przemówię do twego serca; poślubię cię na zawsze,
poślubię cię sobie poprzez wierność a poznasz Pana”.”


 / z Konstytucji Zgromadzenia /

 

Formacja zakonna pozwala poznać charyzmat Zgromadzenia
i duchowość franciszkańską, aby wiernie służyć Panu
 „ będąc ubogimi w rzeczy i bogatymi w cnoty”
       Przygotowuje do wypełnienia powołania poprzez modlitwę, teksty święte Słowa Bożego, poszerzenie wiedzy z nauczania Kościoła i dokumenty Magisterium, historii i duchowości świętego Franciszka i świętej Klary, pism o Matce Teresie Cortimiglia oraz posługę bliźnim i szczególnie potrzebującym.
      Istotą naszej duchowości jest oddanie się i naśladowanie Matki Bożej Zwiastowania –
„ Oto ja służebnica pańska...”
      Proces formacyjny, chociaż podzielony jest na specyficzne okresy: aspirant i postulat, nowicjat, juniora; obejmuje całe życie zakonne, sprzyjając ustawicznemu pogłębianiu i rosnącej drodze nawrócenia się do Boga żywego, pełni dobra i miłości.

 

Jesli masz jakiekolwiek zapytania
odnośnie naszej wspólnoty
porozmawiaj: s.Klaudia tel. 532 185 307
napisz:  franciszkankiswklary@ofm.pl
vocazionesfsc@gmail.com



powrót
początek...

 

Aspirat i postulat

Warunki przyjęcia*

Nowicjat

Juniorat

Śluby wieczyste
i formacja stała

 

 

 

 

copyright © Franciszkanki Świętej Klary 2006 - 2016