Liturgia Godzin

Nazwa:
Siostry Franciszkanki św. Klary (SFSC)
Siostry św. Klary

Hasło:
Niech żyje Jezus! Zawsze w naszych sercach!

Założycielka:
Czcigodna Matka Teresa od Jezusa Cortimiglia

Godło:
Serce z czarnego sukna, na którym jest wyhaftowane na czerwono Święte Imię Jezusa - IHS oraz trzy gwoździe.
IHS
oznacza Iesus hominum Salwator – Jezus Zbawca ludzi poprzez krzyż. Najświętsze Imię Jezusa
nosiła wypalone na swojej piersi Matka Założycielka.

Charyzmat:

*modlitwa i kontemplacja,
*opieka nad dziećmi biednymi i opuszczonymi,
*nauczanie przedszkolne i w zakresie szkoły podstawowej,
*wychowanie ogólne młodzieży,
*katecheza z uwzględnieniem przygotowania do sakramentów,
*modlitwa za duchowieństwo,
*praca misyjna na świecie.

Data i miejsce założenia:
19 marca 1903 r. w Corleone,
zatwierdzone na prawie diecezjalnym 1 kwietnia 1923 r.,
na prawie papieskim 25 marca 1971r.

Matka Generalna:
s. Maria Beniamina Leanza
Via A. Manzoni 14
00040 S. Maria delle Mole - Rzym

 
Fotogaleria
Kontakt z nami :)
Warto zajrzeć
 
 
wyjście...

 

„Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymałyśmy i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia (2 Kor 1, 3), i za które powinnyśmy chwalebnemu Dobroczyńcy całym sercem dziękować, jest wielkie dobrodziejstwo naszego powołania; im zaś ono jest doskonalsze i większe, tym więcej jesteśmy Bogu dłużne. Dlatego Apostoł mówi: Uznaj swoje powołanie (por. 1 Kor 1, 26). Syn Boży stał się dla nas drogą (por. J 14, 6), którą nam pokazał i której nas uczył słowem i przykładem (por. 1 Tm 4, 12) święty nasz Ojciec Franciszek, prawdziwy Jego miłośnik i naśladowca.”

/z Testamentu św. Klary/

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia modlitewnego,
jeśli chcesz, by razem z Tobą
w Twoich intencjach modliła się franciszkańska wspólnota zakonna,
za wstawiennictwem Czcigodnej Matki Teresy Cortimiglia
napisz do nas i podziel się sprawą, która leży Ci na sercu.
napisz: intencja.modlitewna@gmail.com

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości, co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.
Św.Franciszek
copyright © Franciszkanki Świętej Klary 2006 - 2016

statystyka Profesjonalne statystyki odwiedzin